Farskids Logo
Player Cover
مدت زمان بارگزاری بخش داستانی Gears 5 برروی ایکس‌باکس سری ایکس کمتر از ۸ ثانیه خواهد بود
00:00 00:00